RESEBAROMETERN 2023

DANMARK ÄR VÅRT STÖRSTA RESMÅL UTOMLANDS OCH STOCKHOLMS LÄN I SVERIGE

Danmark och Spanien ligger i topp som de länder vi reser mest till och har så gjort under många år, de växlar tidvis mellan 1:a och 2:a.

Vi reser inte så långt som några vill hävda. Visst reser vi till världens alla hörn, men långt bort är det få som gör.

200 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2021

Under 2021 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 200 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2021.

De svenska turisterna omsatte 183 miljarder kronor och de utländska 17 miljarder kronor, svenskarna omsatte 10 gånger mer än de utländska turisterna.

Resultatet innebär att turismen ger en sysselsättningen på 127 700 årsverken.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS