Turismkunskap

Fördjupad Turismkunskap - Var finner vi fakta?
Att satsa på turism - Ekonomiska effekter

Vad innebär det att "tillverka turism"? Turism uppkommer inte av sig själv utan innebär ett mödosamt arbete där det behövs av stor mängd grundfakta innan arbetet ens startat. Här finns inga teoretiska modeller eller olika processer utan det krävs konkreta fakta som omsätts till konkreta åtgärder.

Många turistchefer och andra i beslutande ställning har en stor kunskap i turist- och reseindustrins struktur. Förändringar i omvärlden och ny kunskap gör att alla inte hinner med att ta till sig all information om de förändringar som sker. Kunden bestämmer och hans/hennes resmönster och attityder förändras hela tiden.

RESURS har två personer som bara arbetar med att söka alla fakta som finns om resandet. Detta samlar vi i vår stora faktabas med såväl svenska som internationella fakta om resandet. Detta nyttjar vi också i egen forskning för att utveckla kunskaperna.
Kontakta oss för mer fakta,
se också "Kurser, information".