Våra konsulter

Clas AnderssonClas Andersson
Turistekonomiska beräkningar

Clas arbetar främst med ekonomiska effektberäkningar av turismen, vilket han har erfarenhet av i över två decennier. Detta gäller främst resultatuppföljning för lokala/kommunala turistorganisationer, där Clas genomför ca 150 uppdrag per år. Clas har en lång erfarenhet av turism i södra Sverige med tjänstgöring dels på Skånes Turistråd och dels som turistchef med utveckling av turismen i tre kommuner i centrala Skåne.
Mobil 070 - 662 28 96
E-Post clas@resurs.turism.se

Hans RemvigHans Remvig
Marknadsundersökningar, konferens- och affärsresemarknaden, mm

Hans har arbetat med att kartlägga konferens- och affärsresandet i Sverige genom omfattande marknadsundersökningar av dessa grupper. Även golfresandet och varumärken tillhör de områden som Hans arbetat med inom rese- och turismindustrin. Dessa fakta har blivit mycket efterfrågade i den privata näringen som hotell- och konferensanläggningar, resebyråer, rederier och många andra. De flesta undersökningar görs för enskilda företag.
Mobil 070 - 542 35 60
E-Post hans@resurs.turism.se

RESURS har ett nära samarbete med andra konsulter och statistikproducenter, både nationellt och internationellt.