TEM - Turistekonomisk modell

TEM är en modell för att underlätta ekonomiska effektberäkningar av turismen. Mer än 230 av Sveriges kommuner har använt TEM för att beräkna ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen och också många evenemangsföretag, idrottsorganisationer, mm, för att mäta effekter av evenemangs betydelse på ekonomi och sysselsättning.

Historik
TEM har sin grund ifrån kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Sveriges Rese och Turistråd renodlade modellen och sedan har RESURS vidareutvecklat modellen med bland annat sysselsättnings skattemässiga effekter i samarbete med SCB och Skatteverket (dåvarande Skattemyndigheten).

Beräkningsmetoderna var komplicerade och 1986 beslutade Sveriges Turistråd att utveckla ett dataprogram, för att underlätta TEMberäkningarna. 1990 utvecklade RESURS modellen och metoderna för att kunna nyttjas inom många nya områden. RESURS äger rättigheterna till såväl basversionen av TEM som det utvecklade TEM. 1994 beslutade FN att anta föreslagen definition från WTO som är i enlighet med den metod som nyttjas i TEM.

Metod
TEM mäter effekter av turisternas konsumtion. Detta innebär att turisterna delas upp i 14 olika kategorier och för var och en av dessa tas fakta fram om hur många övernattningar eller besök som genomförts. Vidare hur mycket de spenderar per dag/dygn och på vad de spenderar pengar, uppdelat på 6 utgiftsposter:

Logi · Livsmedel · Restaurang · Transport · Shopping · Aktivitet

Metoden innebär att den följer de riktlinjer och direktiv som tagits fram av WTO (World Tourism Organization) och fastställts i FN.

Användningsområden
Förutom att beräkna ekonomiska effekter för ett geografiskt område och en given tidsrymd finns flera andra användningsområden. Detta kan vara ekonomiska effekter av:

Evenemang (idrott, musik, nöjen, mm).
Nyetablering av en anläggning, t ex en ny campingplats.
Målsättning av en ökad turism på exempelvis 3 eller 5 år.