Destinationsutveckling

Strategisk planering - Affärsplanering

Vi måste bry oss om framtiden även om vi inte precis kan räkna ut hur den kommer att bli. Genom kunskaper och erfarenheter ger vi oss i kast med att försöka överblicka framtiden, söka möjligheter och skydda oss mot faror. Vi behöver en plan för hur vi tänker ta itu med framtiden. Framgång kommer inte av en slump.

Egentligen är det inte svårare än att man ställer sig tre frågor: Var är vi? Vart skall vi? Hur skall vi ta oss dit? Det ofta inte lätt för dem som leder den löpande driften att frikoppla sig och lyfta blicken mot horisonten. Men både beslutsfattare och verksamhetsledning har ett ansvar för framtiden och att det finns en planering som underlag för beslut och åtgärder.

Den kanske vanligaste planeringen är den som uttrycker verksamhet i pengar - det vi kallar "budget". Men det är också viktigt att planera mot visioner och mål. Att konstruera de vägval som skall leda till framgång. Hur befintlig verksamhet skall säkerställas och ny utvecklas. Hur kloka beslut och bra åtgärder skall leda till långsiktig livskraft och anställningstrygghet för medarbetarna. Hur kloka beslut och bra åtgärder skall leda till god ekonomi, långsiktig livskraft och anställningstrygghet för medarbetarna.

RESURS har medarbetare som har stor och bred erfarenhet av destinationsutveckling både i Sverige och internationellt. Vi har också många referenser från destinationer som lyckats med vår hjälp.

Se mer under Kurser, information, eller
Kontakta oss