Presentation av RESURS

RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992.

RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism.

Till lokala, regionala och nationella turistföreträdare har RESURS genom åren tillhandahållit mer än 4.000 turistekonomiska rapporter och annan turistspecifik statistik. Vi har gjort närmare 200 kvalificerade affärsanalyser av turistiska projekt, alltifrån hotellutbyggnader och nya resorts till viltparker och vikingabyar.

Vi har hela tiden aktuella data om resandet, vem som reser när och vart och kan göra detaljerade studier ned till kommunnivå.

RESURS för Resor och Turism i Norden AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö
070-542 35 60
070-662 28 96

E-post post@resurs.turism.se