Fritidsresor

Svenskarnas resor på fritiden svarar för den övervägande volymen av resor i Sverige. Detta gäller renodlade semesterresor men också resor till släkt och vänner samt till egna fritidshus.

För resor med övernattning svarar fritidsresor för 92 % och affärsresandet för 8 %. För resor över dagen svarar fritidsresor för 72 % och affärsresor för 28 %.

Resor på fritiden svarar för huvuddelen av det ekonomiska resultatet för den inhemska turismen. Totalt gör svenskar c:a 40 miljoner fritidsresor med övernattning varje år och på dessa resor görs 125 miljoner övernattningar. Detta innebär att varje svensk, i genomsnitt, gör 14 övernattningar per år utanför den egna bostaden (utlandsresor undantagna).

Av de 125 miljoner övernattningarna sker 70 % hos släkt och vänner eller i egna fritidshus. Dessutom gör svenskar cirka 25 miljoner dagresor i Sverige som är minst 10 mil enkel väg.

RESURS har detaljerade data om alla dessa resor, dessutom om dem som - av olika skäl - inte gör några resor alls.