Kongress och konferens

Konferens 2002/03

En av de få delarna av affärsresandet som kan påverkas med marknadsföring är konferensmarknaden. Av dessa skäl är det viktigt att veta hur konferensmarknaden utvecklas. RESURS AB har fakta om detta, dels genom TDB och dels genom löpande marknadsundersökningar av denna marknad. Den senaste visar följande:

>17,4 % tror att den egna arbetsplatsens konfererande kommer att öka de närmaste 12 månaderna och 8,7 % tror att det kommer att minska. Det vill säga 8,7 % enheter upp för att öka. Den främsta orsaken till att det kommer att öka är att det blir mer utbildning inom företaget.

Undersökningen har gjorts med 2 000 slumpmässigt utvalda konferensköpare över hela landet. Dessa har intervjuats via telefon och en postal enkät.

Undersökningen kartlägger konferensmarknadens utveckling och utseende, nedan nämns ett antal av de ämnena som berörts:

 • Antal konferenser
 • Antal konferensdeltagare
 • Typ av konferens
 • • endagskonferens
  • övernattningskonferens
  • båtkonferens
  • stadsmiljökonferens
  • naturmiljökonferens
  • utomlandskonferens
  • weekendkonferens
  • stora konferenser (kongress)

 • Konferensens syfte
 • Restid
 • Beslutsprocessen
 • • påverkar
  • avgör

 • Förändringar i konfererandet
 • Destinationer
 • Framtida konferensmål
 • Attityder av olika konferensarrangörer och anläggningar
 • Erfarenhet
 • Viktiga faktorer, över 30 faktorer
 • E-mail/internet
 • Aktiviteter
 • Kommunikation
 • Media

Önskar du ytterligare information om undersökningen, var god kontakta
Hans Remvig per telefon 08 - 559 232 40 eller e-post hans@resurs.turism.se