RESEBAROMETERN 2023

DANMARK ÄR VÅRT STÖRSTA RESMÅL UTOMLANDS OCH STOCKHOLMS LÄN I SVERIGE

Danmark och Spanien ligger i topp som de länder vi reser mest till och har så gjort under många år, de växlar tidvis mellan 1:a och 2:a.

Vi reser inte så långt som några vill hävda. Visst reser vi till världens alla hörn, men långt bort är det få som gör.

Ifjol gjordes nio av 10 resor utomlands i Europa och fyra av 10 resor till våra grannländer. Ser vi på vårt långväga resande under fjolåret, gjordes det nästan tre gånger så många resor till USA som till Thailand. Flyget var det vanligaste sättet att resa, det står för nästan hälften av vårt resande och bilen stod för var fjärde resa. Charterresorna har under lång tid legat runt var femte resa som vi gör.

Vi vill ha lugn och ro, och komma bort är våra två viktigaste huvudsyften för vårt resande. Vi vill fly från vardagen. Tätt följt av resor till släkt och sedan till vänner. Resor till Sol och bad kommer längre ner på listan som huvudsyfte men högre upp när det handlar om andra syften med resan.

Ifjol gjorde vi 110 miljoner reser i Sverige och hälften av dessa går till och i våra storstadslän, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Halland har tagit sig före Dalarna och en förklaring kan vara det som händer i korsningen länsväg 153 och 154, GeKå.

I Sverige åker vi med bilen (63%) när vi skall ta oss någonstans och nästan var femte resa är med tåg. Det talas, skrivs och satsas mycket på cykelsemester i Sverige, då är det något som är intressant, att det var fler som använde snöskoter än cykel för sin fritidsresa med övernattning. Totalt sätt var det mycket låga siffror för både snöskoter och cykel.
Huvudsyftet för våra resor på fritiden i Sverige är att träffa släkt och vänner, därefter komma bort och lugn och ro.

Vårt resande öka 2022 jämfört mot de tidigare pandemiåren både utomlands som i Sverige. Pandemin ligger bakom oss (obs pågår fortfarande) men nya hinder tronar upp för att begränsa vårt ressug. Elpriser, räntor, inflation och krig är något det skrivs och hörs om varje dag. Det är fler som kommer att minska sitt utlandsresande än öka, men fyra av 10 kommer att resa lika mycket som tidigare. För sverigeresorna är det mer på den positiva sida, fler kommer att resa mer än mindre och drygt hälften kommer att resa lika mycket. För arbetsresor är det betydligt fler som kommer att resa mindre än att öka sitt resande.

Kontakt: Hans Remvig, rese och turismanalytiker, RESURS för Resor och Turism i Norden AB
070-542 35 60, hans@resurs.turism.se

Resebarometern är Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resvanor. Resebarometern, som sedan 2010 är en totalundersökning som beräknar antalet turistresor oavsett resebolag, bokningsmetod och transportsätt.