TDB - Rese- och Turistdatabasen

Världsunik produkt med 20 års fakta om svenskarnas resande i Sverige och till utlandet. Störst i världen i förhållande till befolkningen och den längsta tidsserien. Se vidare www.tdb.se.

Vi gör en löpande undersökning med 2 000 intervjuer varje månad, 24 000 per år, om svenska befolkningens resvanor i Sverige, till utlandet, på fritiden och i tjänsten. Du har möjlighet att lägga in egna frågor i undersökningen.

I TDB finns nästan en halv miljon resor lagrade från starten 1989. Detta ger möjlighet att studera trendförändringar och därmed förutspå det framtida resandet. Bland våra kunder finns det flesta av de stora persontransportföretagen, resedestinationer i Sverige och utlandet, forskningsinstitut och andra aktörer inom rese- och turistindustrin.

Din egen sammanställning
Vilken typ av resor är Du intresserad av?
Ta kontakt med oss så skräddarsyr vi just Din TDB-sammanställning.
Löpande information om utvecklingen av svenskarnas resvanor får du genom att prenumerera på TDB-Fakta.

Exempel på vad som finns i databasen:

Resevariabler:

RESTYPER
Delar in resorna i Sverige- och utlandsresor, arbets- och fritidsresor, dag- och övernattningsresor. Vi skapar t ex Sverige-fritid-övernattning som ett segment.

RESMÅL
Visar fördelningen mellan olika destinationer. Regioner byggs upp av orter, kommuner och län. För utlandsresor presenteras destinationer som länder.

HEMREGION
Visar var resenärerna, alternativt de som inte rest, har sin hemvist.

FÄRDSÄTT
Resans huvudsakliga färdsätt. Eventuellt hyrbil under resan.

BOENDE
Visar fördelningen mellan olika boendeformer (även icke kommersiella).

RESSYFTE
Resans syfte kan anges med olika syften. Ex: Hälsa på någon, shopping, sol & bad, skidåkning, evenemang, avkoppling, mm.

UTLÄGG, KR
Total konsumtion på resan samt, på resor i Sverige, uppdelning på kostnadsslag (turistkronan) i målregionen.

Här följer ett urval av frågor (variabler) som TDB ger svar på och det finns möjligheter att skräddarsy en variabel i enlighet med Dina önskemål.

 • Nätter per resa (resans varaktighet)
 • Nätter per besökt resmål
 • Nätter per boendeform
 • Resor per besökt resmål
 • Resor per utgångsställe
 • Resor per huvudsakligt färdsätt
 • Resor per flygbolag
 • Resor per rederi
 • Resor per bokningssätt
 • Resor per researrangör
 • Resor per gränsställe/ort
 • Resor per utgångsställe/flygplats
 • Resor per storlek ressällskap
 • Resor per ressyfte
 • Utlägg per resa

Variablerna ovan kan korsas inbördes eller med år, säsong, restyp eller demografiska fakta (bakgrundsfakta). Se exempel.
De demografiska variablerna kan användas för att studera resmönster för olika grupper av resenärer.

Demografiska variabler:

 • Bostadsort
 • Ortsstorlek
 • Hushållsstorlek
 • Antal barn i hushållet
 • Bostadsform
 • Kön
 • Ålder
 • Civilstånd
 • Sysselsättning
 • Livscykelgrupper
 • Utbildning
 • Branschtillhörighet
 • Tillgång till bil, båt, husvagn etc
 • Mediakonsumtion
 • Hushållets årsinkomst