Säsongstart

Skräddarsydd utbildning för säsongspersonal
Säsongspersonalen, som har minst erfarenhet, ställs inför mycket viktiga och kvalificerade arbetsuppgifter i den mest hektiska och intensiva arbets-/sälj- och bokningsperioden. Service och säljande beteende är avgörande om gästen/besökaren skall bli nöjd och återkomma.

Efter utbildningen skall säsongspersonalen väsentligt ha utvecklat medvetandet, och kunskapen om vikten, att bemöta kunder/gäster på ett optimalt sätt. Deltagarna skall också snabbare kunna definiera kundens/gästens behov.

KURSINNEHÅLL
Kursen är bäst anpassad för heldag och gärna i kombination med lokal kunskap om besöksmål, mm. De ämnesområden som tas upp är:
Bra och dålig service - Kroppsspråk - Samtalets uppbyggnad med gäst/besökare - Behovsanalys/frågeteknik - Reklamationshantering - Merförsäljning

MÅLGRUPP
Säsongs- och extra anställd frontpersonal på turistbyråer, hotell, stugbyar, campingar och besöksmål.

Vi håller gärna kortare föredrag och presentationer på konferenser.