203 MILJARDER KRONOR SPENDERADE TURISTANDE I SVERIGE 2019

Under 2019 omsatte svenska och utländska turister som valde att turista i Sverige 203 miljarder kronor, enligt rapporten TEM Sverige 2019. De svenska turisterna omsatte 156 miljarder kronor och de utländska 47 miljarder kronor, svenskarna omsatte 3,3 gånger mer än de utländska turisterna.

Shopping var omsättningsmässigt den största enskilda bransch med 56 miljarder kronor

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS