Nu får turistsverige statistik som inte går att använda!

VARFÖR KÖPER STATEN DYR DÅLIG STATISTIK NÄR DET FINNS BRA STATISTIK?

Turism är en av Sveriges viktigaste näringar. Nationellt, regionalt och lokalt planeras och
genomförs utvecklingsprojekt för att säkerställa arbetstillfällen och skatteintäkter till stat,
landsting och kommun.

God statistik om turism är en viktig del i samhällets beslut. Genom Tillväxtverket bryts nu en snart
30-årig tradition av god statistiktillgång mot en helt undermålig statistikinsamling. Och miljontals
skattekronor kommer att slängas i sjön. Varför?

Trots att Sverige inte är ett av världens största turistländer har vi sedan ett trettiotal år tillbaka
organiserat oss för en mycket kompetent mottagningsapparat för gäster från hela vårt klot. Intresset
för Sverige ökar liksom trafiken hit. En viktig del av utvecklingen har varit – och är – en knivskarp bild
av marknadsförutsättningarna och våra möjligheter att motsvara besökarnas krav. Här har Sverige varit
ett föregångsland när det gäller att bygga en databas för alla dem, som bygger och utvecklar turism.
Tillväxtverket har nu i upphandling valt att fortsättningsvis samla in statistik via en av turistbranschen
själv organiserad webbenkät. Det nya innebär vare sig en besparing eller kvalitetsförbättring. Svenska
skattebetalarna kommer nu att förse utvecklingen av svensk turistnäring med urholkade kronor.

Resurs' månadsstatistik för maj 2014


Fritidsresandet i Sverige med övernattning minskade med -22 % och fritidsresandet till utlandet med övernattnattning ökade med 18 %.
Arbetsresorna i Sverige och till utlandet med övernattning minskade med -46 % respektive -2 %.

Subscribe to Oberoende konsultföretag inom resor och turism RSS