RESURS' månadsstatistik februari 2017

Flyget lyfter 4 %.
Gästnätterna bäddar 4 %.
Färjorna ångar på.