RESURS' månadsstatistik augusti 2017

Flyget lyfter 8 %.
Gästnätterna bäddar -2 %.
Färjorna ångar på.